1. 1
Barnehage
Informasjon om Foreldrebetaling og gratis kjernetid ingen skal betale mer enn 6% av sin inntekt, familier med inntekt under kr. 574 750 kan søke om redusert betaling. Søknadsskjema for redusert betaling barnehage


SFO
Informasjon om SFO og foreldrebetaling

Søknadsskjema for redusert betaling SFO