Velkommen til foreldreportalen

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehage eller Søk SFO i menyen over.

Er du folkeregistrert i Skien kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Skien kommune, må du søke uten å være innlogget.

Barnehage
20. februar er fristen for å søke overføring til en annen barnehage.
1. mars er søknadsfristen for hovedopptaket.
Mer informasjon om barnehageopptaket trykk her>
Det kan søkes om plass gjennom hele året, plass tildeles ved ledig kapasitet.

SFO
Hovedinntaket for barn som skal starte på skolen, skjer i vårhalvåret før skolestart. Det betales for 11 måneder i året. Alle barn som starter i august, har betalingsstart og plass fra 1. august. Velger man oppstart senere i august, må man likevel betale plassen for hele måneden. Det kan søkes om SFO plass gjennom hele året.

Logg inn med ID-porten/MinID for å:
-søke om plass
-endre/slette søknad/søke overføring
-svare på tilbud om plass
-endre plasstype
-si opp plassen

Disse vedtektene må du gjøre deg kjent med:
-Private barnehager på deres hjemmesider
-Kommunale barnehager på Skien kommunes hjemmeside
-SFO på Skien kommunes hjemmeside

Vi gjør oppmerksom på at hvis du får innvilget en søknad om overføring fra en barnehage til en annen, så mister du automatisk den plassen du hadde.