Velkommen til foreldreportalen

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk barnehage eller Søk SFO i menyen over.

Er du folkeregistrert i Skien kommune er det viktig at du logger deg inn via ID- porten før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).

Dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Skien kommune, må du søke uten å være innlogget.

Barnehage
I Skien kommune gjennomføres hovedopptaket i mars hvert år. Plasser tildelt i hovedopptaket gjelder fra kommende barnehageår, fortrinnsvis fra august. Da det er flest ledige plasser fra august, og dermed størst muligheter til å få plass ønsket barnehage, anbefales det å søke i forbindelse med hovedopptaket.

Søknadsfrist for å være med i hovedopptaket er 1. mars. Søknad til hovedopptaket kan kun opprettes i perioden 1. januar til 1. mars hvert år.

Utenom hovedopptaket gjennomføres løpende opptak. I det løpende opptaket skal barnet tildeles plass innen 3 måneder etter søknadsdato. Barnet tildeles plass i en barnehage som har ledig kapasitet innad i kommunen. Oversikt over ledige plasser finnes under fanen Informasjon

Rett til plass i hovedopptaket og det løpende opptaket gjelder barn som har rett til plass ifølge Lov om barnehager § 16 Trykk her

Vi gjør oppmerksom på at hvis du får innvilget en søknad om overføring fra en barnehage til en annen, så mister du automatisk den plassen du hadde.
Mer informasjon om barnehageopptaket Trykk her

SFO
Hovedinntaket for barn som skal starte på skolen, skjer i vårhalvåret før skolestart. Det betales for 11 måneder i året. Alle barn som starter i august, har betalingsstart og plass fra 1. august. Velger man oppstart senere i august, må man likevel betale plassen for hele måneden. Det kan søkes om SFO plass gjennom hele året.

Disse vedtektene må du gjøre deg kjent med:
-Private barnehager på deres hjemmesider
-Kommunale barnehager på Skien kommunes hjemmeside
-SFO på Skien kommunes hjemmeside